Cele Fundacji

ze Statutu Fundacji Artists for Music

Rozdział II: Cele i zasady działania Fundacji

§5
Celem Fundacji jest:
1. Działalność kulturalno-oświatowa.
2. Prowadzenie placówek oświatowych.
3. Działalność charytatywna.
4. Organizacja projektów charytatywnych wspierających ludzi w potrzebie,
jak również współtworzenie takich przedsięwzięć we współpracy z innymi fundacjami i innymi instytucjami.
5. Działalność naukowa oraz badawcza w zakresie kultury i oświaty.

§6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Organizację, współorganizację lub patronat nad wydarzeniami artystycznymi
oraz kulturalnymi m.in. koncertów, festiwali, konkursów, kursów, warsztatów itp. w Polsce i na świecie.
2. Organizację, współorganizację lub patronat nad wydarzeniami innymi niż z zakresu kultury w Polsce i na świecie.
3. Organizację, współorganizację lub patronat koncertów łączonych,
tj. występy sceniczne kilku muzyków; koncerty muzyki kameralnej; koncerty gospelowe oraz jazzowe;
koncerty autorskie reprezentujących agencję kompozytorów itp.
4. Organizację przedsięwzięć naukowych, oświatowych, kulturalnych.
5. Organizację przedsięwzięć mających na celu propagowanie muzyki oraz innych dziedzin kultury i sztuki.
6. Organizację wydarzeń oraz wymian międzynarodowych.
7. Organizację seminariów i wykładów naukowych oraz kulturalnych.
8. Rozpowszechnianie i promocję kultury.
9. Pozyskanie zleceniodawców z zakresu kultury.
10. Pozyskiwanie zleceniodawców innych niż z zakresu kultury.
11. Współpracę z osobami prywatnymi, instytucjami oraz podmiotami państwowymi i zagranicznymi.
12. Współpracę ze szkołami i uczelniami muzycznymi.
13. Rozwój osobisty oraz zawodowy artystów.
14. Opiekę nad artystami z Polski i z zagranicy.
15. Wypożyczenie instrumentów muzycznych, sal oraz niezbędnych dóbr materialnych.
16. Finansowe, rzeczowe lub informacyjne wspieranie artystów
oraz podopiecznych Fundacji będących w trudnej sytuacji życiowej.
17. Finansowe, rzeczowe lub informacyjne wsparcie Fundacji i innych instytucji, z którymi została podjęta współpraca.
18. Prowadzenie placówek oświatowych.
19. Prowadzenie Wydawnictwa Muzycznego (książki, nuty, płyty itp.).
20. Prowadzenie działalności charytatywnej.
21. Organizację projektów charytatywnych wspierających ludzi w potrzebie,
jak również współtworzenie takich przedsięwzięć we współpracy z innymi fundacjami i innymi instytucjami.
22. Działalność naukowa oraz badawcza w zakresie kultury i oświaty.
23. Publikacje naukowe oraz artykuły w ścisłej współpracy z artystami z całego świata.
24. Współpracę z organizacjami państwowymi, prywatnymi oraz międzynarodowymi w celu promowania polskiej kultury
oraz promocji muzyki klasycznej i artystów na scenie zarówno narodowej jak i międzynarodowej.
25. Inne działania związane z celami Fundacji.

§7
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.