Zasady Uczestnictwa

w I Ogólnopolskich Interaktywnych Kursach Mistrzowskich

„Muzyczne Inspiracje”

1. W ramach I Ogólnopolskich Interaktywnych Kursów Mistrzowskich „Muzyczne Inspiracje” organizowane są zajęcia mistrzowskie interpretacji i twórczości muzycznej dla uczniów Szkół Muzycznych I i II stopnia oraz studentów Uczelni Muzycznych.

Kursy Mistrzowskie będą się odbywać w dniach:

1 - 7 sierpnia 2022 r.

Zajęcia będą prowadzone w dwóch miejscach:

Siedziba Szkoły Muzycznej Music & You w Markach przy ul. Wołodyjowskiego 33

oraz

Budynek Kościoła Odkupionych Chrześcijan w Warszawie przy ul. Kopijników 45

2. Zajęcia prowadzone są dla uczniów/studentów klas:
a. fortepianu
b. skrzypiec
c. fletu
d. kompozycji
e. kameralistyki

3. Akceptowane są wszystkie konfiguracje instrumentów na zajęcia z muzyki kameralnej, w tym również instrumenty nie uwzględnione w punkcie 2. Lekcje kameralistyki będą się odbywać z dwoma pedagogami.

4. Możliwe są cztery rodzaje udziału w kursach:
a. Kurs solistyczny
b. Kurs muzyki kameralnej
c. Kurs solistyczny + kameralny
d. Kurs kompozytorski

5. Opłaty

Dodatkowo w cenie kursu organizatorzy zapewniają:
a. Udział w seminarium pt.: „Zawód Muzyk”, prowadzonym przez artystę o uznanej renomie.
Seminarium obejmie dyskusję z Artystą na tematy związane z byciem muzykiem w XXI w.,
udziałem w konkursach międzynarodowych, pracą jako muzyk koncertujący,
tworzeniem repertuaru, współpraca z agencjami artystycznymi oraz innymi muzykami itp.
Imię i nazwisko gościa będzie podane do wiadomości w terminie do 15.07.2022r.
b. Udział w seminarium prowadzonym przez psychologa sportu o tematyce radzenia sobie ze stresem,
pokonywania problemów, mentalnego podejścia do zawodu itp.
Imię i nazwisko gościa będzie podane do wiadomości w terminie do 15.07.2022r.
c. Każdy aktywny uczestnik bierze automatycznie udział w konkursie stypendialnym, w którym zostanie wyróżnionych
3 najlepszych uczestników. Nagrody stypendialne zostaną przyznane na koncercie kończącym kursy.
Nagrody konkursu stypendialnego zostaną podane do wiadomości w terminie do 01.07.2022r.
d. Możliwość czynnego udziału w koncercie uczestników lub / oraz w koncercie końcowym.
Koncert uczestników odbędzie w drugiej połowie tygodnia. Każdy z uczestników ma możliwość zaprezentowania się.
Koncert końcowy odbędzie się ostatniego dnia kursów, tj. w niedzielę 7.08.2022r..
Zapewniony udział w koncercie końcowym mają laureaci konkursu stypendialnego.
Również dla innych uczestników istnieje możliwość czynnego udziały w koncercie.
Decyzję o tym, kto wystąpi, podejmuje kadra pedagogiczna.
e. Możliwość biernego udziału we wszystkich zajęciach odbywających się podczas kursów.
f. Dyplom uczestnictwa.

6. Kursy kompozycji
a. Uczestnikom przysługują dwie lekcje indywidualne oraz trzy lekcje grupowe.
Zajęcia grupowe odbywać się będą w małych grupach.
b. Uczestnicy będą mieli możliwość skomponowania utworu, który zostanie zaprezentowany podczas koncertu końcowego.
c. Kursy kompozycji przewidują dwie kategorie:
-poziom podstawowy, dla uczestników, którzy dopiero rozpoczynają lub chcieliby zacząć edukację w zakresie kompozycji,
-poziom średniozaawansowany oraz zaawansowany, dla uczniów i studentów,
którzy posiadają doświadczenie w zakresie kompozycji.
7. Przewiduje się możliwość uczestnictwa biernego w kursach.
Uczestnik bierny ponosi koszty w wysokości 800 zł. W skład tej opłaty wchodzi wstęp na wszystkie lekcje, jak również seminaria
oraz koncerty.
8. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia udziału w kursach mistrzowskich jest uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 250 zł w terminie: 8.07. 2022 r. Opłata wpisowego nie podlega zwrotowi. Pozostałą część opłaty należy uiścić w terminie: 15.07. 2022r.
Przybycie na kursy z opóźnieniem lub ich przedwczesne opuszczenie nie powoduje częściowego zwrotu niewykorzystanych opłat.
9. Opłaty należy uiścić przelewem na niżej podany numer konta bankowego:

Fundacja Artists for Music

Bank PKO BP

IBAN: PL 96 1020 5138 0000 9502 0502 1938

BIC: BPKOPLPW

10. Fundacja Artists for Music zastrzega sobie prawo do zmian w kadrze pedagogicznej w terminie do 1 miesiąca
przed rozpoczęciem się kursów.
11. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 16-tego roku życia, zobowiązani są przyjechać z opiekunem prawnym.
W przypadku przybycia uczestnika ze swoim pedagogiem, należy przedstawić dokument zgody, podpisany przez opiekuna prawnego uczestnika, mówiący o tym, że opieka nad małoletnim uczestnikiem jest powierzona nauczycielowi.
Dokument ten jest do nabycia drogą elektroniczną po uprzednim skontaktowaniu się z Fundacją Artists for Music.
12. Uczestnicy Kursów oraz ich opiekunowie/osoby towarzyszące, winne być we własnym
zakresie ubezpieczone od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków.
13. Fundacja Artists for Music jako organizator Kursów Mistrzowskich nie odpowiada za organizację zakwaterowania oraz wyżywienia uczestnika oraz jego opiekuna / osoby towarzyszącej. Organizatorzy chętnie jednak służą radą w tym zakresie.
Istnieje możliwość dokonania przez uczestnika (opiekuna prawnego) rezerwacji zakwaterowania w:

Domu Studenckim „Dziekanka”:
Numer telefonu: 22 826 51 94
Adres: Krakowskie Przedmieście 56/58, Warszawa
Adres e-mail: dziekanka@chopin.edu.pl

Cena:
-uczestnik kursów 64zł/noc;
-opiekun / osoba towarzysząca 86zł / noc
14. Termin może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
15. Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres:

artistsformusic@gmail.com

Wszelkie pytania można również nadsyłać poprzez formularz kontaktowy na stronie Kursów:

www.artistsformusic.com

lub kierować je telefonicznie do jednego z organizatorów:
+48729346353
+491705420153